Angels

И те идват. Съвсем не ги очакваш, въпреки че тръбиш навсякъде, че те ще те спасят. И по дяволите, те идват именно за това!

За да се скарат.

За да недоволстват.

За да ти стане по-тежко.

И за да се научиш.

А когато се разплакват, получаваш прегръдка. Защото напредваш в ученето.

Така правят малките ангели.

Убедена съм!


One thought on “Angels

  1. Pingback: Intidar digest-в блоговете е истината « Intidar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s