Търсен в ноти

На Н.Д.

Ноти, думи, разпръснати погледи

Пропиляна любов, непрогледнала

А минути се сливат във обреди,

И душата е странно притихнала.

Ноти, търсех те в тях до безумие

Толкоз много и толкоз ненужни.

Как ли плачеш по пълнолуние?

Где се скиташ в дните ми тъжни?

Песента на гърба ненаписана

Петолиние с ноти рисувани

С други, грешни, бяхме улисани

С други, чужди, бяхме редувани.

Всеки ден започвах с очите ти

Разпознати в тълпата бездушна

И споделях с небето мечтите ти,

За да бъде по-малко скучно.

Ноти, търсех те в тях до безумие

Толкоз много и толкоз ненужни.

Как ли плачеш по пълнолуние?

Где се скиташ в дните ми тъжни?

Мигат весело светофарите,

Те живеят в света си, изгубени,

Чувам клаксони, светят фарове,

И в простраството нечие купени.

Дискографии, нотните листове

Търся в тях неуморна и трескава

Зная тук си, зная, че си близко

Утре ли ще те открия … или днеска?

Ноти, търсех те в тях до безумие

Толкоз много и толкоз ненужни.

Ти ли плачеш по пълнолуние?

Ти ли скиташ в дните ми тъжни?…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s