Историята, която исках да ти разкажа

– …, представи си, че в една гора е избухнал малък пожар и двама пожарникари влизат в гората, за да го изгасят. Накрая, когато излизат и отиват до брега на един поток, лицето на единия е покрито със сажди, а на другия е съвсем чисто. Кажи ми кой от двамата според теб ще си измие лицето.

– Що за въпрос, разбира се, че този, който е покрит със сажди.

– Сгреши: този, чието лице е мръсно, ще погледне и ще реши, че е е чист като него. И обратното, пожарникарят, с чистото лице ще види, че другарят му е целият в сажди и ще си каже: сигурно и аз съм мръсен, трябва да се измия… Осъзнах, че винаги съм търсел себе си в жените, които съм обичал. Гледах чистите им красиви лица и се виждах отразен в тях. От друга страна, те също са ме гледали, виждали са саждите, покриващи лицето ми и колкото и интелигенти и сигурни в себе си са били, накрая са се виждали отразени в мен и са мислели, че са по-лоши, отколкото са в действителност. Не позволявай, моля те това да се случи и с теб.”

Из “Захир” на Паулу Коелю

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s