Той и Тя

Светът делен на толкова много части има само две важни половини – “Tой” и “Tя”.

Всички останали производни са излишни местоимения, които рушат силата, която имат заедно.

Той и Тя.

Снимка: Igor Pavloff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s