Ирационалното мислене

“Сърцето има свой разум, който разумът не познава.”
Паскал

Кой как мисли не ми е много ясно. Виждам само, че резултат от различното мислене е пагубен за много проекти, идеи и сърца. Виждам още, че въпреки осъзнаването на различията, ние отказваме да го признаем. Колко по-лесно би било просто да кажеш “Да, разбирам и приемам мнението ти” и наистина да го направиш. Но не! Егото е човещинка и ние продължаваме да вярваме, че нашето мнение е наистина правилното. От друга страна, ако не вярваме на себе си то на кого? И тук дори социолозите с техните безкрайно нужни анализи няма да ни помогнат. Човек не обича да греши. Той иска да бъде прав. И неговото мнение да бъде онова, което е правилно и което тласка напред един проект, идея. Или сърце. Ирационално е мислене на сърцето ни. Това е отговор на всеки въпрос “Защо?”. Защото е такова. Ирационално.

Питам се какво би се случило със света, ако всички мислехме еднакво?
А ако думите “Да, разбирам и приемам мнението ти” бяха истина?

How free is your mind?

How free is you mind?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s