Речник: Алюзия

Алюзия – намек, загатване, подмятане на нещо чрез назоваване на друго нещо, с което то има някаква връзка. Дума или израз, свързани с една мисъл, събуждат в съзнанието ни по асоциация друга мисъл. Например споменаването на Диогеновия фенер събужда мисълта за търсене на нещо трудно откриваемо; на Годо – на напразно откриване и т.н. Не бива обаче да се смесва с думата илюзия, която означава нереална представа и неоснователна надежда.

Източник: “Популярна реторика”,

проф. Боримир Кръстев

Advertisements
This entry was posted on January 30, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment

One thought on “Речник: Алюзия

  1. Pingback: Речник: Алюзия | Информ@ЛИЧНО

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s