Петък

слънцето днеска се тегли след вечерята зимна.
и от щастие скача, и от топлото има.
през лъчите те гледам –  ти усмихнат си, знам.
слънцето ни обича. мене тук. теб там.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s