речник

~ алегория – дума или израз, с които се казва едно нещо, а се подразбира друго нещо;

aлюзия – намек, загатване, подмятане на нещо чрез назоваване на друго нещо, с което то има някаква връзка;~

~ антитеза – възможна алтернатива на основната теза в разговор/дискусия/дебат;

aнаколута – изменение на граматическата конструкция на израза поради бърза смяна на мисълта или на намерението ни; 

~ амфиболия – двусмислие, възможно двуяко тълкуване на израз;

2 Comments

2 thoughts on “речник

  1. Настя, интересно ми стана – анаколута. Ще ми е интересно да дадеш пример за такова изменениние 🙂 наистина.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s